Dr. Nasratullah Majid

Ortoped

Dr. Majid er overlege på Diakonhjemmet Sykehus med spesialitet i ortopedisk kirurgi fra Oslo, Norge.

Om Nasratullah

Han studerte medisin på Patrice Limba medisinske institutt i Moskva, og jobbet på Diakonhjemmet Sykehus som Lege i spesialisering del 2.

Han jobbet deretter på ortopedisk avdeling på Ullevål før han gikk tilbake til Diakonhjemmet Sykehus som overlege på ortopedisk avdeling. Han har spesialkompetanse i kne og hoftekirurgi, blant annet innen proteser (hemi og totalprotese hofte og total og unicondylærprotese kne). Majid har også bred erfaring med øvrige ortopediske operasjoner. 

Icon