Dr. Jackson Tok

Kosmetisk lege og gynekolog

Dr Jackson Tok er kosmetisk lege og gynekolog. Han har sin embetseksamen fra St Petersburg State Medical University of Pavlov. Han jobber i tillegg til kosmetisk lege for C-Spesialist som gynekolog på Kvinneklinikken OUS og C-Medical. Tidligere jobbet han på Aleris Majorstuen.

Om Jackson

Jackson Tok har god og lang erfaring med kosmetiske behandlinger med injeksjoner og tråd. Jackson tilstreber at alle som oppsøker ham skal føle seg sett, ivaretatt og trygge. Han etterstreber å gi best mulig informasjon samt gjennomføre målrettet og riktig behandling.
Jackson er spesialist innen fødselshjelp og gynekologi. Han jobber også som overlege på Kvinneklinikken i Oslo Universitetssykehus og på C-Medical.
Medlem av:
Den Norske Legeforeningen (DNL)
Norsk Gynekologisk Forening (NGF)
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Associate (RCOG)
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
European Society of Aesthetic Gynaecology (ESAG)

Icon